Om oss / Meistä

 

Vi skapar          

boendetrivsel

 

Målsättning och samarbete 

Vår målsättning är att producera och erbjuda boendetrivsel, samt ekonomiskt förnuftiga       tjänster av hög kvalitet. Vår målsättning är ett fortgående, fungerande samarbete på lång         sikt som upprätthålls genom regelbundna kontakter.  

 

 

Historia 

Disponentbyrå R. Penttinen grundades av Raimo Penttinen 1993 och företaget har verkat inom disponent- och fastighetsservicebranschen redan i 30 år. Den 1.7.2016 ändrades bolagets företagsform till aktiebolag.

Organisation 

Vår personal består idag av 7 personer. Personalen är yrkeskunnig och tvåspråkig. 

Vi har ansvarsförsäkring för företagsverksam-   heten. Vi följer braschorganisationernas arbetsavtal och arbetarskyddsbestämmelser. 

Vi använder oss inte av underleverantörer och all verksamhet finns lokalt.

 

Luomme

asumismukavuutta

 

Tavoite ja yhteistyö 

Tavoitteemme on tuottaa ja tarjota asumisviihtyvyyttä, sekä taloudellisesti järkeviä laadukkaita palveluita. Pitkän aikavälin tavoitteemme on jatkuva ja toimiva yhteistyö, jota ylläpidetään säännöllisillä kontakteilla asiakkaaseen.  

 

 

 Historia 

Raimo Penttinen perusti Isännöitsijätoimisto R.Penttisen vuonna 1993 ja yritys on toiminut isännöinti- ja kiinteistöpalvelualalla jo 30 vuotta. Yritysmuoto vaihtui osakeyhtiöksi 1.7.2016.

Organisaatio 

Henkilökuntamme koostuu tänä päivänä 7 henkilöstä. Henkilökuntamme on ammattitaitonen ja kaksikielinen.

Yritystoiminnallamme on vastuuvakuutus. Noudatamme alan työsuosopimuksia ja työturvallisuusmääräyksiä. 

Emme käytä alihankkijoita ja kaikki toiminta on paikallista.